Dag van de Duitse taal (bovenbouw H/V)

Duitse_taal_dag_2020_Malmberg_Actueel

De actuele opdracht van deze maand sluit aan bij het thema van de dag van de Duitse taal: literatuur. De leerlingen denken na over verschillende beoordelingswoorden en geven een boekpresentatie over hun lievelingsboek.

Nazi Design

De actuele opdracht van deze maand gaat over de tentoonstelling over Nazi-Design in het Design-Museum in Den Bosch. Al voor de opening van de tentoonstelling was er veel discussie over dit onderwerp. Sommige mensen waren bang dat de tentoonstelling een verheerlijking van de nazi-ideologie zou zijn en daarmee een bedevaartsoord voor neonazi’s.

Dwangadoptie in de DDR

De actuele opdracht voor 5 havo/vwo voor het najaar van 2019 gaat over dwangadoptie in de DDR. In de DDR werden pasgeboren kinderen doodverklaard en ter adoptie vrijgegeven als de ouders bijvoorbeeld politieke delicten hadden gepleegd of als de ouders niet in staat waren om het kind socialistisch genoeg op te voeden. Zelfs nu, 30 […]