Le langage COVID-19

Frankrijk heeft ook erg last (gehad) van het corona-virus. Daarbij hoort ook een bepaald soort vocabulaire: de corona-taal.

Kun jij achterhalen wat onderstaande woorden betekenen? Probeer de woorden eerst zonder hulpmiddelen te vertalen; raadpleeg eventueel daarna het internet.

Le confinement

Le gel hydroalcoolique

Le déconfinement

Le télétravail

La visioconférence

La distancions sociale

L’attestation de déplacement

Nos âinés

Le masque

#RestezChezVous

Stocker

Antwoorden

DA-lesopener-ob-week20-2020_antwoorden-lelangagecovid19