Leren omgaan met corona

Corona is ook onder kinderen het gesprek van de dag. Het kan zorgen voor angst en onrust bij kinderen. We hebben uit onze lesmaterialen verschillende teksten geselecteerd die de basis kunnen vormen voor een gesprek tussen ouder en kind over het coronavirus, met daarbij tips en handreikingen voor de ouders. Ook staan er suggesties bij voor activiteiten die ouders thuis samen met hun kind kunnen doen.

Download de lesbrief:

Lesbrief Corona groep 1-2 voor thuis

Lesbrief Corona groep 3-4 voor thuis

Lesbrief Corona groep 5-6 voor thuis

Lesbrief Corona groep 7-8 voor thuis

Tags