Hulp bij afstandsonderwijs Voor leerkrachten en ouders

Voorkom een onderwijsdip

Deze situatie van afstandsonderwijs is volledig nieuw voor jou als leerkracht, de kinderen en ouders. Het is belangrijk dat jij als leerkracht daarbij grip kunt houden op wat de kinderen thuis leren en op welke manier.

Op deze site bieden we je ondersteuning op zowel pedagogisch als didactisch vlak:

• Pedagogisch: we willen kinderen graag helpen hun eigen gevoel beter te begrijpen. Het is belangrijk dat ze snappen wat er verandert in hun directe omgeving. We geven suggesties voor leerkrachten en ouders, om met kinderen in gesprek te gaan.

• Didactisch: we maken inzichtelijk welke keuzes je in het lesaanbod en de leerlijn van de methode kunt maken, wanneer kinderen langere tijd niet op school zijn.

We vullen de site regelmatig aan met nieuw lesmateriaal.

Leren omgaan met corona

Corona is ook onder kinderen het gesprek van de dag. Het kan zorgen voor angst en onrust bij kinderen. We hebben uit onze lesmaterialen verschillende teksten geselecteerd die de basis kunnen vormen voor een gesprek tussen ouder en kind over het coronavirus.

Lees verder »
Nieuw lesmateriaal
Het beste van Onderwijs van Morgen en Juf & Meester

Nieuws